Ερωτηματολόγιο του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Παγγαίου για το 2017

Βίντεο αφιερωμένο στην περιοχή του όρους Σύμβολο από την Ένωση Aγροτικών Συνεταιρισμών Παγγαίου
June 9, 2016

Ερωτηματολόγιο του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Παγγαίου για το 2017

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε το Ερωτηματολόγιο του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Παγγαίου για το 2017. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους επαγγελματίες Τουρισμού, με στόχο τη συνδρομή τους στο σχεδιασμό Τουριστικής Προβολής του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2017.

To παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Παγγαίου με τους τοπικούς φορείς Τουρισμού, τους επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής και τα συλλογικά όργανα αυτών.

Στόχος είναι η καταγραφή απόψεων που θα συνεισφέρουν στο συλλογικό σχεδιασμό της τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2017, στο πλαίσιο μίας γενικότερης προσέγγισης ενίσχυσης των ουσιαστικών συμμετοχικών διαδικασιών για την τοπική ανάπτυξη.

Οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν θα ληφθούν υπόψη στο τελικό σχέδιο τουριστικής προβολής, σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες και το γενικότερο σχεδιασμό σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο χώρας.

Η εκτίμηση είναι πως η τουριστική κίνηση στην περιοχή μας είναι ικανοποιητική και με δυνατότητες περαιτέρω θετικών προοπτικών. Ως εκ τούτου, η συμβολή σας είναι ιδιαίτερη σημαντική για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας δε θα δημοσιευτούν, ούτε οι απόψεις που εκφράζονται θα συσχετιστούν με ονόματα και φορείς, σε κείμενα που θα ενσωματώνουν τα σχετικά αποτελέσματα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο πατώντας  ΕΔΩ

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjnnNOKXKH8CRzswA4d7eioSXQKY3eUH-4RQ_kSbGieud-3Q/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *